Options

Krzywe beziera dla obiektów powierzchniowych.