Options

Dodawanie linii/poligonu - edycja istniejącego obiektu.