Options

Przesuwanie mapy w trakcie edycji danych obiektu po jego dodaniu.