Options

Geometria obiektu a dodawanie punktu o współrzędnych X,Y - separatory. Klonowanie.