Options

Pola geometrii w tabeli dla obiektów punktowych.